Privacyverklaring T&P projecten b.v.

Als zakelijke relatie van T&P projecten kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Voor- en achternaam;
• Bedrijfsnaam;
• Zakelijk emailadres;
• Zakelijk telefoonnummer;
• Zakelijk adres, postcode en woonplaats;
• Functie;
• Privé adres, postcode en woonplaats;
• Kenteken.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

• Onderhouden van zakelijke relatie;
• Voor uit uitvoeren van een overeenkomst;
• Voor het nakomen van wettelijke verplichting;
• Verzenden van facturen;
• Relatiegeschenken;
• Parkeervergunning bij bezoek kantoor T&P Projecten.

Bewaartijd

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Alle gegevens worden verwijderd na beëindigen van de relatie tot een maximum van 3 maanden. Behalve de gegevens die wij nodig hebben om als organisatie aan onze wettelijke administratieplicht te voldoen, zoals facturen, te bewaren gedurende de geldende wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluit over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van T&P projecten) tussen zit.

Rechten

Uw heeft recht op inzage, correctie, aanvulling, beperking en verwijdering van uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie , te sturen. U kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@tjaden-pijlman.nl om dit te kunnen realiseren. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen persoonsgegevens:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@tjaden-pijlman.nl

T&P Projecten b.v. is een multidisciplinair Project Management bureau en is vooral actief in de werkgebieden farma-, staal-, process- en verpakkingsindustrie.

T&P Projecten b.v.
Wateringweg 1 - unit B32
2031 EK Haarlem
Nederland
Tel. +31(0)23-820 05 20
info@tjaden-pijlman.nl