Projectmanagement bouw Hoogoven in India

Sinds 2011 is T&P Projecten betrokken bij de engineering en bouw van India’s grootste hoogoven. In eerste instantie voor het projectmanagement en in een later stadium voor de directievoering. De inzet is een hoogoven van ruim 4500 m3 die per dag 9900 ton ruwijzer kan gaan produceren.

Waarom

De eindklant heeft een greenfield project opgestart voor de bouw van een nieuw Hoogoven complex in India, inclusief bijbehorende fabrieken als een cokesfabriek, pelletfabriek en zuurstoffabriek. Danieli Corus is afkomstig uit de ijzer, staal en aluminium branche en heeft het ontwerp, leveringen en kwaliteitsbewaking van de Hoogoven op zich genomen. Voor het begeleiden van de engineering en later het Projectmanagement kwam de opdrachtgever bij een projectmanager van T&P Projecten terecht.

Wat

Bij onze opdrachtgever was er voor de engineering van de nieuwe hoogoven in India behoefte aan een projectmanager. Deze was verantwoordelijk voor het ontwerp van de hoogoven, de technisch complexe leveringen van buiten India en de kwaliteitsborging op de bouwplaats. Toen het ontwerp eenmaal gereed was en het project daadwerkelijk gerealiseerd werd, vervulde de vertegenwoordiger van T&P Projecten de rol van projectdirecteur. Hij was daardoor verantwoordelijk voor een goede samenwerking binnen een team met daarin vertegenwoordigers van drie partijen: Danieli Corus Nederland, Danieli Corus India en Tata Project India.

.

Resultaat

Volgens planning zal de bouw van de nieuwe hoogoven in 2019 gereed zijn. Vanaf dat moment is de nieuwe hoogoven in staat om dagelijks 9900 ton ruwijzer te produceren.

T&P Projecten b.v. is een multidisciplinair Project Management bureau en is vooral actief in de werkgebieden farma-, staal-, process- en verpakkingsindustrie.

T&P Projecten b.v.
Wateringweg 1 - unit B32
2031 EK Haarlem
Nederland
Tel. +31(0)23-820 05 20
info@tjaden-pijlman.nl