Voordeliger grootverpakking vaccins van levensbelang

Van een opdrachtgever uit de farmacie hebben wij het verzoek gehad om voor een bestaande afzetmarkt een nieuwe grotere verpakking te ontwerpen. Reden van dit verzoek was dat zij op zoek waren naar een nieuwe productiemethode tegen lagere kosten. Bij onze opdrachtgever ging het om vaccins. Als zij erin zouden slagen deze in grootverpakkingen van vijftig stuks te verpakken, was de kans groot dat zij weer marktaandeel terug zouden winnen.

Waarom

T&P Projecten is door de opdrachtgever gevraagd om mee te werken aan de ontwikkeling van een inpaklijn voor de productie van 50x verpakkingen. Met als insteek het terug veroveren van marktaandeel op de concurrentie. Een op zichzelf staande opdracht waarbij natuurlijk wel rekening moest worden gehouden met onder andere de eisen van serialisatie die volgens de EU richtlijn 2011/62/EU voor de farmacie gelden.

Wat

Bij het ontwikkelen van een nieuwe inpaklijn komt veel kijken. Allereerst moeten alle partijen het eens zijn over het ontwerp van de installatie, waarna de bouw, het in bedrijf stellen en het kwalificeren van de inpaklijn volgen. Voor het ontwikkelen van de verpakking en het werkproces heeft de projectmanager van T&P Projecten veelvuldig contact gehad met de interne klant. Met de OEM’s werd intensief samengewerkt om duidelijk te krijgen wie welke delen van de installatie zou maken en leveren.

Resultaat

De ontwikkeling en implementatie van de nieuwe installatie is succesvol afgerond. Het totale project heeft dan in totaal vijf maanden in beslag genomen.

T&P Projecten b.v. is een multidisciplinair Project Management bureau en is vooral actief in de werkgebieden farma-, staal-, process- en verpakkingsindustrie.

T&P Projecten b.v.
Wateringweg 1 - unit B32
2031 EK Haarlem
Nederland
Tel. +31(0)23-820 05 20
info@tjaden-pijlman.nl