Projectmanagement nodig bij proces van serialisatie?

Volgens de EU richtlijn 2011/62/EU zijn alle farmaceutische bedrijven verplicht om elke individuele geneesmiddelenverpakking te voorzien van een unieke code. Het koppelen van de verpakkingscode aan een database maakt inzichtelijk dat een bepaald medicijn op een bepaald tijdstip op een bepaalde productielocatie daadwerkelijk door die farmaceut is verpakt. Het implementeren van serialisatie is een omvangrijk en complex proces. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan dit per blister verpakking, op het karton of per complete doos. Op alle drie de verpakkingen behoort ook tot de mogelijkheden. Een van onze opdrachtgevers uit de farmacie heeft ons benaderd om hen te begeleiden bij het inbouwen van serialisatie apparatuur, zoals printers, camera’s en labelaars, op bestaande verpakkingslijnen.

Waarom

De wens van onze opdrachtgever was het geschikt maken van haar verpakkingslijnen voor serialisatie. Doelstelling was het realiseren van een volledig bewaakte keten, waardoor fraude wordt tegengegaan en medicijnen beter te traceren zijn. Het implementeren van serialisatie in een bestaande productieomgeving is een omvangrijk en complex proces en gaat verder dan alleen het aanpassen en aanschaffen van machines voor de verpakkingslijnen. Er was bijvoorbeeld ook software nodig voor het genereren en vastleggen van de unieke codes.

Wat

T&P Projecten heeft als projectmanager de upgrade en uitbreiding van de bestaande verpakkingslijn begeleid. Daar waar nodig werden nieuwe machines bijgeplaatst en aangesloten op de bestaande situatie, inclusief het updaten en installeren van de benodigde software. Machineselectie, engineering (mechanisch, elektrisch, besturing) en het samenbouwen van de oude en de nieuwe machines maakten deel uit van de opdracht. Wij begeleidden tijdens dit proces de samenwerking tussen leveranciers en onze klant aan de ene kant en de samenwerking tussen de diverse leveranciers van de machines en hun installateurs aan de andere kant. Het op elkaar afstemmen van de software van de verschillende nieuwe machines en nieuwe apparatuur op die van de oude machines was een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het project. Het configureren van achtereenvolgens de blisterprint- en camera jobs, de doosprint- en camera jobs en de configuratie van de diverse label printers heeft er uiteindelijk toe geleid dat de bestaande componenten aansluiten op de nieuwe equipment.

Resultaat

Meerder projecten zijn met een goed resultaat afgerond. Onze opdrachtgever was zeer tevreden, mede omdat de productielijnen direct na oplevering optimaal functioneerden. De verpakkingslijn is voorzien van een serialisatie systeem, waardoor de performance op het gebied van hoeveelheden, coding en labelling optimaal is. De implementatie van nieuwe software op de verpakkingslijn heeft geleid tot aanpassingen van de soft- en hardware op bedrijfsniveau. Door middel van printers worden de unieke codes nu op de verpakkingen aangebracht, waarbij beeld innames van de geprinte codes ervoor zorgen dat dit geautomatiseerde proces van nummering en printen wordt bewaakt. De werkzaamheden hebben per machine in totaal vijftien weken in beslag genomen.

T&P Projecten b.v. is een multidisciplinair Project Management bureau en is vooral actief in de werkgebieden farma-, staal-, process- en verpakkingsindustrie.

T&P Projecten b.v.
Wateringweg 1 - unit B32
2031 EK Haarlem
Nederland
Tel. +31(0)23-820 05 20
info@tjaden-pijlman.nl