Bouw van eigen SO3 voorziening

Stelt u zich eens voor dat SO3 (zwaveltrioxide) een wezenlijk onderdeel is van uw productieproces en dat u voor de aanlevering ervan afhankelijk bent van een enkele leverancier. Als u daarbij tevens in ogenschouw neemt dat het vervoeren van vloeibare SO3  gevaarlijk is, is de gedachte om het zelf te gaan produceren een logische. Zo verging het onze opdrachtgever ook. Gezamenlijk met drie andere partijen en een Italiaans bureau heeft T&P Projecten voor deze opdrachtgever de bouw van een eigen SO3 voorziening mogen begeleiden. Het resultaat is een aparte fabriek die middels leidingwerk is aangesloten op de bestaande fabriek en waarin de SO3 in gasvormige vorm wordt geproduceerd. Door het directe verbruik van het gas is er bovendien geen opslag meer nodig.

Waarom

Onze opdrachtgever, die actief is in zowel de verzorgingsindustrie als de farmaceutische industrie, had een aantal belangrijke redenen om zelf SO3 te gaan produceren. Allereerst was daar het veiligheidsaspect. Vloeibare SO3  is gevaarlijk. Vervoer van de vloeistof brengt risico’s met zich mee, waar je als bedrijf natuurlijk niet op zit te wachten. Ten tweede was daar het kostenaspect: zelf produceren van SO3 is goedkoper dan het te laten aanleveren. Een andere belangrijke reden om de productie van de vloeistof zelf ter hand te nemen was de beperkte beschikbaarheid. Omdat er in Europa nagenoeg geen leveranciers meer zijn, was de leverbetrouwbaarheid te laag.

Wat

De opdrachtgever liep al enige tijd rond met het plan om een eigen SO3 voorziening te creëren. Een Italiaanse firma, gespecialiseerd in het ontwerp van dit soort productieprocessen, heeft daartoe voor het basisontwerp gezorgd. Met dit basisontwerp is T&P Projecten vervolgens aan de slag gegaan en hebben wij partijen bij elkaar gezocht die de bouw zouden kunnen realiseren. Voor het ontwerp en de bouw is een vof opgericht met daarin de volgende bedrijven: Aannemer De Branding (bouwkundige deel), Visser & Smit Hanab (leidingwerk en staalbouw) en Digit Elektrotechniek (instrumentatie, elektrotechniek en besturing). Het detail ontwerp is daarna in bouwteam verband uitgevoerd. De opdrachtgever had hierin grote inspraak in de gemaakte keuzes en bouwkosten. Binnen de vof en naar de opdrachtgever toe verzorgde T&P het projectmanagement. Daarnaast waren wij verantwoordelijk voor het management op de bouwplaats en de veiligheid op en rond de bouw.

Resultaat

De nieuwe SO3  voorziening is een aparte fabriek die SO3 in gasvormige vorm produceert. Middels leidingwerk is de nieuwe fabriek aangesloten op de bestaande fabriek. Door het directe verbruik van het gas is er geen opslag meer nodig van SO3 in de gevaarlijke vloeibare variant. En onze opdrachtgever? Die is tevreden over het resultaat, onze manier van samenwerking met andere partijen en het tijdsbestek van (slechts) zestien maanden tot aan oplevering van de goed draaiende nieuwe fabriek.

T&P Projecten b.v. is een multidisciplinair Project Management bureau en is vooral actief in de werkgebieden farma-, staal-, process- en verpakkingsindustrie.

T&P Projecten b.v.
Wateringweg 1 - unit B32
2031 EK Haarlem
Nederland
Tel. +31(0)23-820 05 20
info@tjaden-pijlman.nl